Zdjęcie siedziby Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku


Prokuratura Regionalna
w Białymstoku

15-464 Białystok
ul. Włókiennicza 32

tel. (85) 67 68 100
faks. (85) 73 27 913
e-mail: sekretariat@bialystok.pr.gov.pl

PA Białystok PO Białystok PO Suwałki PO Olsztyn PO Łomża PO Ostrołęka


Informacje Prasowe

2017-06-27 14:29:38

Prawomocny wyrok sądowy za oszustwa podatkowe

            W dniu 23 czerwca 2017r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku wobec obywatela Łotwy, skazanego za udział w 2014 r. w międzynarodowej, zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oraz przestępstw skarbowych związanych z nieodprowadzaniem należnego podatku VAT od transakcji sprzedaży paliwa, przy wykorzystaniu w tym celu nabytych na podstawione osoby polskich spółek. Skazany Łotysz w ramach polskiej spółki, której był prezesem wystawił nierzetelne faktury VAT poświadczające nieprawdę co do obrotu biokomponentami na łączną kwotę ponad 605 milionów złotych, co pozwoliło innej spółce na złożenie nierzetelnych deklaracji podatkowych i uszczuplenie należności publicznoprawnych. Zorganizowana grupa przestępcza zajmowała się także praniem pieniędzy pochodzących z przestępstwa skarbowego.
            Ośmiomiesięczna działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia podatku VAT w kwocie ponad 95 milionów złotych oraz narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnych w kwocie ponad 18 milionów złotych.
            Wobec skazanego obywatela Łotwy orzeczono karę łączną pozbawienia wolości w wysokości 6 lat, grzywnę w wysokości 160 tysięcy złotych, przepadek korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa w kwocie ponad 19 milionów złotych, a także zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej handlowej i usługowej na okres 10 lat.
            Dodać należy, iż w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku prowadzone jest jeszcze postępowanie przygotowawcze w zakresie pozostałych - dotychczas nieujętych, poszukiwanych listami gończymi osób - członków zorganizowanej grupy przestępczej.2017-05-26 16:38:00

Informacja o postępowaniu w sprawie śmierci strażaków w trakcie akcji ratunkowej w Białymstoku w dniu 25.05.2017 r.

            W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania w sprawie śmierci strażaków w trakcie akcji ratunkowej w dniu 25.05.2017 r. w Białymstoku, informuję, że śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, a czynności procesowe na miejscu zdarzenia prowadzi prokurator tej jednostki.
            Dalszych informacji udziela Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.2017-04-21 12:31:29

Zatrzymania i aresztowania w sprawie kradzieży pieniędzy z kont bankowych.

            W nawiązaniu do komunikatów prasowych w sprawie nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku śledztwa RP I Ds. 64.2016 dotyczącego włamań i kradzieży pieniędzy z kont bankowych informuję, że Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował tymczasowe aresztowania wobec 5 podejrzanych.
            W toku śledztwa ustalono, iż członkowie zorganizowanej grupy przestępczej rozsyłali do pokrzywdzonych zainfekowane wiadomości mailowe, zawierające w załącznikach pliki, których celem było zainstalowania na komputerze oprogramowania przekierowującego wszystkie próby logowania na konto bankowe na fałszywą stronę zarządzaną przez hakerów. Loginy i hasła do konta za pośrednictwem Internetu trafiały w ręce przestępców, którzy dzięki temu mogli dokonywać operacji na kontach osób pokrzywdzonych i przelewać pieniądze na rachunki założone przez tzw. słupy. Osoby te na polecenie sprawców podejmowały gotówkę i przekazywały członkom grupy przestępczej.
            W trakcie śledztwa, w wyniku działania funkcjonariuszy Policji, którzy zainicjowali blokady rachunków bankowych, na które trafiały skradzione pieniądze, udało się odzyskać ok. 750 000 zł. Środki te zostały, na mocy postanowienia prokuratora Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, zwrócone pokrzywdzonym.
            Sprawa ma charakter rozwojowy, planowane są kolejne zatrzymania.
Więcej...

Logo Systemu SDA

Projekt Prokuratury Generalnej

Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.


NiebieskaLinia

        Przemoc w rodzinie

>>> Prokuratura Regionalna w Białymstoku © 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone. e-mail: webmaster <<<